0

Algemene voorwaarden

Bedrijf Beauty Huys Christine (Peperstraat 14, 2215 VH  Voorhout) houdt zich aan de algemene voorwaarden van Beauty2People.

BESTELLINGEN

Beauty Huys Christine tracht iedere bestelling zo spoedig mogelijk en met zorg te verwerken. Leveringen worden gedaan met PostNL en/of andere bezorgdienst. Beauty Huys Christine is niet verantwoordelijk voor bestellingen die niet tijdig worden geleverd. Beauty Huys Christine is wel verantwoordelijk voor bestellingen die niet aankomen bij de geadresseerde. In geval er goederen retour komen omdat er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en/of de bestelling niet wordt afgehaald, is Beauty Huys Christine genoodzaakt de kosten voor het heen en weer zenden in rekening te brengen. 

 

VERZENDKOSTEN

Wij leveren uitsluitend binnen Nederland en bestellingen met een totaal bedrag van € 100,- of meer worden gratis geleverd. Wanneer de bestelling minder dan € 100,- bedraagt, worden er € 7,50 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. 

 

BETALINGEN

De prijs die de koper dient te betalen is de prijs die staat genoteerd in de webshop. Producten blijven eigendom van Beauty Huys Christine totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. Na betaling worden de producten verstuurt.

 

GOEDERENONTVANGST

Bij ontvangst van de goederen dient u nauwlettend te controleren of er producten beschadigd, incorrect of geheel niet geleverd zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door de koper. 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is Beauty Huys Christine niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade behalve indien deze laatste veroorzaakt werd door opzet of door grove nalatigheid van Beauty Huys Christine. Beauty Huys Christine zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade indien niet kan worden uitgesloten dat deze schade te wijten is aan een fout van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is. 

 

WIJZIGINGEN

Beauty Huys Christine heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoop – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op al de leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.


Leveringsvoorwaarden